lördag 7 november 2015

Representativitet

Jag noterar på Facebook då och då att en del gnäller över sammansättningen i Rättviseförmedlingens alternativa listor över personer som kan föreslås till olika uppdrag. Ja men gör något bättre själva då för att få en mer varierad representation. Det handlar inte om att en finsk bara kan företrädas av en finsk eller en kvinna bara av en kvinna utan om att en väldigt likformig församling tappar i perspektiv. Ju fler olika erfarenheter som kommer med desto fler olika vinklar på problem och lösningar. Och tycker ni att det är oproportionerligt många vänsterinriktade på listan - jamen så föreslå då några högermänniskor att lägga till. Men det är väl enklare att bara gnälla.