fredag 17 april 2015

Datorer till alla barn?

Jag får lite lust att säga 'vad var det jag sa?'. Jag har hittills varit skeptisk till att alla elever får varsin dator/platta i lägre åldrar och tror mig ha bloggat om det även om jag inte hittar något inlägg. Ofta används  plattorna mest för att eleverna ska plocka texter från nätet, många gånger utan att de ens läser igenom ordentligt. Det de lär sig blir alltså 'copy-paste' i olika versioner. Men även för äldre elever verkar alltså egen dator vara tämligen kontraproduktiv. Enligt en debattartikel i DN finns nu forskningsstudier som visar på sämre prestation av elever som använder datorer på lektionerna - liksom även av deras icke datoranvändande bänkgrannar. Och ja, det finns situationer när datorer kan användas som pedagogiskt verktyg men de behöver knappast finnas tillgängliga hela tiden, på varje lektion.